RANDOM
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Dân số Việt Nam qua các năm, đơn vị: triệu người

  Năm

  2005

  2007

  2012

  2014

  2015

  Tổng số

  82,4

  84,2

  88,8

  90,6

  91,7

  Thành thị

  22,3

  23,7

  28,3

  30,0

  31,1

  Nông thôn

  60,1

  60,5

  60,5

  60,6

  60,2

  Dựa vào bảng số liệu trên hãy cho biết tỉ lệ dân thành thị của nước ta năm 2015
  • A. 39,3 %
  • B. 33,9 %
  • C. 34,3 %
  • D. 30,3 %

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA