AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước cần phải 

  • A. đào tạo kỹ thuật cho người lao động
  • B. xuất khẩu lao động
  • C. thực hiện kế hoạch hóa gia đình
  • D. đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi, phát triển công nghiệp ở nông thôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>