AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nước ta trong khu vực I có xu hướng 

  • A. giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành thủy sản
  • B. giảm tỉ trọng ngành chăn nuôi, tăng tỉ trọng ngành trồng trọt
  • C. giảm tỉ trọng cây công nghiệp, tăng tỉ trọng cây lương thực
  • D. giảm tỉ trọng ngành thủy sản, tăng tỉ trọng ngành nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>