AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa Lý Việt Nam trang 18, cho biết bò được nuôi nhiều nhất ở vùng nào sau đây 

  • A. Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên
  • B. Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên
  • C. Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ
  • D. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>