AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần kinh tế nào vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta 

  • A. kinh tế tư nhân
  • B. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
  • C. kinh tế Nhà nước
  • D. kinh tế tập thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>