AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm đặc trưng nhất của nền nông nghiệp nước ta là

  • A. nông nghiệp thâm canh trình độ cao
  • B. nông nghiệp đang được hiện đại hóa và cơ giới hóa
  • C. Có sản phẩm đa dạng
  • D. nông nghiệp nhiệt đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>