AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành trồng lúa của đồng bằng sông Cửu Long 

  • A. Đóng góp phần lớn lượng gạo xuất khẩu của cả nước
  • B. Bình quân lương thực đầu người cao nhất cả nước
  • C. Là vùng trồng lúa lớn thứ hai của cả nước
  • D. Chiếm 50% sản lượng lúa cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>