AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15, quy mô dân số các đô thị sau đây ở vùng đồng bằng Sông Hồng (năm 2007) xếp theo thứ tự giảm dần là 

  • A. Nam Định, Hải Dương, Hải phòng
  • B. Hà Nội, Hải Dương, Nam Định
  • C. Hải Dương, Hải phòng, Nam Định
  • D. Hà Nội, Nam Định, Hải Dương 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>