AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Thuận lợi chủ yếu để nuôi trồng thủy sản ở nước ta là 

  • A. Có bờ biển dài 3260 km và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn
  • B. Vùng biển nước ta có nguồn lợi hải sản khá phong phú
  • C. Biển có nhiều loại đặc sản như hải sâm, bào ngư, sò điệp
  • D. Dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá rừng ngập mặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>