AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

  • A. PEP
  • B. APG
  • C. AOA
  • D. Ribulozo – 1,5diP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong pha tối của thực vật C3, chất nhận CO2 đầu tiên là chất Ribulozo – 1,5diP

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>