AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E. coli diễn ra ở

  • A. tế bào chất
  • B. ribôxôm
  • C. nhân tế bào
  • D. ti thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quá trình phiên mã ở E.coli diễn ra ở tế bào chất vì không có nhân chính thức

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>