AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nồng độ Ca2+ trong một tế bào là 0.3%. Nồng độ Ca2+ trong dịch mô xung quanh tế bào này là0.2%. Tế bào hấp thụ Ca2+ bằng cách nào?

  • A. Thẩm thấu
  • B. Vận chuyển chủ động
  • C. Vận chuyển thụ động
  • D. Khuếch tán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nồng độ Ca2+ dịch mô < trong tế bào → tế bào sẽ lấy bằng cách vận chuyển chủ động vì ngược chiều nồng độ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>