YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong 1 quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST giới tính Y, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. trong đó tính trạng lông màu nâu do alen lặn (kí hiệu a) quy định được tìm thấy 40% con đực và 16% con cái
  Những nhận xét nào sau đây chính xác?
  (1) Tần số alen a ở giới cái là 0,4
  (2) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a là 48%.
  (3) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể là 48%
  (4) Tần số alen A ở giới đực là 0,4.
  (5) Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen a so với tổng số cá thể của quần thể là 24%.
  (6) Không xác định được tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen
  Số nhận xét đúng là:

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét các phát biểu

  (1) Đúng, tần số alen a ở giới cái : \(\sqrt {0,16} = 0,4\)

  (2) sai, (3) sai, (5) đúng , tỷ lệ con cái mang kiểu gen dị hợp \(\frac{{2 \times 0,4 \times 0,6}}{2} = 0,24\) (4) đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA