AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người bình thường, mỗi chu kỳ tim kéo dài 0,8 giây. Giả sử mỗi lần tâm thất co bóp đã tống vào động mạch chủ 80ml máu với nồng độ oxi trong máu động mạch của người này là 21ml/100ml. Có bao nhiêu ml oxi được vận chuyển vào động mạch chủ trong 1 phút

  • A. 1102,5 ml 
  • B. 1260 ml 
  • C. 7500 ml
  • D. 110250 ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số lần tâm thất co tống máu vào động mạch chủ là: \(\frac{{60}}{{0,8}} = 75\) lần

  Số ml O2 được được vận chuyển vào động mạch chủ trong một phút là: \(\frac{{75 \times 80}}{{100}} \times 21 = 1260\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>