AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau
  (1) chức năng của ti thể là cung cấp ATP cho hoạt động sống của tế bào
  (2) phân tử protein có thể bị biến tính bởi nhiệt độ cao
  (3) điều kiện để vận chuyển thụ động qua màng sinh chất tế bào là có sự chênh lệch nồng độ bên trong và ngoài màng sinh chất
  (4) Enzyme của vi khuẩn suối nước nóng hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ 35 – 40oC
  (5) enzyme có bản chất là protein

  Số phát biểu đúng là

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phát biểu đúng là: (1),(2),(3),(4)(5)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>