AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh hoặc hội chứng nào sau đây do đột biến thể ba nhiễm ở NST số 21 gây ra

  • A. Mù màu 
  • B. Đao
  • C. Bạch tạng
  • D. Claifento

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 3 NST 21 trong tế bào gây hội chứng Đao

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>