YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thành phần nào sau đây không thuộc opêron Lac?

  • A. Vùng khởi động của gen điều hòa
  • B. Gen Y của opêron
  • C. Vùng vận hành của opêron
  • D. Gen Z của opêron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gen điều hòa không thuộc Operon Lac

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA