AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các loại giao tử 2n được tạo ra từ thể tứ bội có kiểu gen AAaa là

  • A. 4AA : lAa : laa
  • B. 1AA : laa
  • C. lAa : laa
  • D. 1AA : 4Aa : laa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.

  => Giao tử: 1AA, 4Aa, 1aa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>