AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các bệnh, tật và hội chứng ở người:
  (1). Bệnh bạch tạng. (2). Bệnh phêninkêtô niệu.
  (3). Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm. (4). Bệnh mù màu.
  (5). Bệnh máu khó đông. (6). Bệnh ung thư máu ác tính.
  (7). Hội chứng Claiphentơ (8). Hội chứng 3X.
  (9). Hội chứng Tơcnơ. (10). Bệnh động kinh.
  (11). Hội chứng Đao. (12). Tật có túm lông ở vành tai.
  Cho các phát biểu về các trường hợp trên, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
  (1) Có 6 trường hợp biểu hiện ở cả nam và nữ.
  (2) Có 5 trường hợp có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học.
  (3) Có 5 trường hợp do đột biến gen gây nên.
  (4) Có 1 trường hợp là đột biến thể một.
  (5) Có 3 trường hợp là đột biến thể ba.

  • A.
  • B. 3
  • C.
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét các phát biểu
  (1) các bệnh xuất hiện cả nam và nữ là 1,2,3,4,5,6,10,11 → (1) sai
  (2) các trường hợp có thể phát hiện bằng phương pháp tế bào học là 6,7,8,9,11, → (2) đúng
  (3) các trường hợp do đột biến gen gây nên là 1,2,3,4,5,10,12→ (3) sai
  (4) các đột biến thể một là : hội chứng tocno → (4) đúng
  (5) các đột biến thể ba là: 7,8,11 → (5) đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>