AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu chất sau đây là sản phẩm của chu trình Crep ?
  I. ATP II. Axit pyruvic III. NADH IV. FADH2 V. CO2
   

  • A.
  • B. 5
  • C.
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chu trình Crep tạo ra I,III,IV,V

  II là nguyên liệu của chu trình Crep

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>