AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về nuôi cấy mô và tế bào thực vật, phát biểu nào sau đây không đúng ?

  • A. Phương pháp nuôi cấy mô có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  • B. Phương pháp nuôi cấy mô được sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp
  • C. Phương pháp nuôi cấy mô tiết kiệm được diện tích nhân giống
  • D. Phương pháp nuôi cấy mô được sử dụng để tạo nguồn biến dị tổ hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phát biểu sai là D, nuôi cấy mô tạo ra các cơ thể có kiểu gen giống nhau, biến dị tổ hợp được tạo thông qua sinh sản hữu tính

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>