AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ phả hệ sau:

  Biết rằng hai cặp gen qui định hai tính trạng nói trên không cùng nằm trong một nhóm gen liên kết: bệnh hói đầu do alen trội H nằm trên NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hiện hói đầu ở người nam và không hói đầu ở người nữ và quần thể này ở trạng thái cân bằng và có tỉ lệ người bị hói đầu là 20%.
  Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?
  I. Có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu.
  II. Có 7 người xác định được chính xác kiểu gen về cả hai bệnh.
  III. Khả năng người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn là 13/15.
  IV. Xác suất để cặp vợ chồng số 10 và 11 sinh ra một đứa con gái bình thường, không hói đầu và không mang alen gây bệnh 21/110.

  • A. 1
  • B.
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Bệnh hói đầu: + Ở nam: HH + Hh: hói; hh: không hói.

  + Ở nữ: HH: hói; Hh + hh: không hói.

  + p2HH + 2pqHh + q2hh = 1.

  \(\left\{ \begin{array}{l} {p^2} + pq = 0,2\\ p + q = 1 \end{array} \right. \to p = 0,2;q = 0,8\)

  + CBDT: 0,04HH + 0,32Hh + 0,64hh = 1. - Bố (1) và mẹ (2) không mắc bệnh P để con gái (5) mắc bệnh P → bệnh P do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

  (I) đúng: Chỉ có tối đa 8 người có kiểu gen đồng hợp về tính trạng hói đầu: 1,3,4,5,8,10,11,12. Chú ý: Người số 2 bắt buộc phải Hh thì mới sinh được người con thứ (6) Hh.

  (II) Sai: Chỉ có 6 người biết chính xác kiểu gen về cả 2 bệnh: 1,2,3,7, 9,12.

  (III) Đúng: Người số 10 mang ít nhất 1 alen lặn = 1 – AAHH = \(1 - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{{13}}{{15}}\)

  (IV) Đúng: \(\left( {\frac{2}{5}AA:\frac{3}{5}Aa} \right)\left( {\frac{1}{3}HH:\frac{2}{3}Hh} \right) \times \left( {\frac{1}{3}AA:\frac{2}{3}Aa} \right)\left( {\frac{6}{{11}}Hh:\frac{5}{{11}}hh} \right)\)

  Giao tử: \(\left( {\frac{7}{{10}}A:\frac{3}{{10}}a} \right)\left( {\frac{2}{3}H:\frac{1}{3}h} \right) \times \left( {\frac{2}{3}A:\frac{1}{3}a} \right)\left( {\frac{3}{{11}}H:\frac{8}{{11}}h} \right)\)

  → con gái: \(\frac{1}{2}AA\left( {Hh + hh} \right) = \frac{1}{2} \times \frac{7}{{10}} \times \frac{2}{3} \times \left( {1 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{{11}}} \right) = \frac{{21}}{{110}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>