AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau
  (1). Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng
  (2). Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.
  (3). Chất nền strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp
  Các phát biểu đúng là

  • A. 2,3
  • B. 1,2 
  • C. 1,2,3 
  • D. 1,3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phát biểu đúng là:1,3

  Ý 2 sai vì phản ứng quang phân ly nước xảy ra trong xoang tilacoit 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>