AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, bệnh điếc bẩm sinh do gen lặn nằm trên NST thường quy đinh, bệnh mù màu do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Ở một cặp vợ chồng, bên phía người vợ có anh trai bị mù màu, có em gái bị điếc bẩm sinh. Bên phía người chồng có mẹ bị điếc bẩm sinh. Những người khác trong gia đình không ai bị một trong hai hoặc bị hai bệnh nậy. Xác suất để đứa con trai đầu lòng không bị đồng thời cả hai bệnh nói trên là:

  • A.
   15/24 
  • B. 21/64 
  • C. 15/48
  • D. 21/32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy ước gen :
  A- không bị điếc bẩm sinh; a- bị điếc bẩm sinh
  B- không bị mù màu; b- bị mù màu
  Xét bên người vợ có: có anh trai bị mù màu, có em gái bị điếc bẩm sinh → bố mẹ vợ: AaXBY × AaXBXb

  → người vợ: (1AA:2Aa)(XBXB:XBXb)

  Xét bên người chồng có: có mẹ bị điếc bẩm sinh → người chồng: AaXBY

  Cặp vợ chồng này: 

  (1AA:2Aa)(XBXB:XBXb) × AaXBY ↔ (2A:1a)(3Xb: 1XB) × (1A:1a)(1XB :1Y)

  Xác suất đứa con trai đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị cả 2 bệnh là: \(\left( {1 - \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}} \right) \times \frac{3}{4} = \frac{{15}}{{24}}\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>