AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào sau đây không thuộc ống tiêu hóa của người?

  • A. Thực quản 
  • B. Ruột non
  • C. Gan 
  • D. Dạ dày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gan là tuyến tiêu hóa không phải ống tiêu hóa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>