AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một khối đa diện, mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. Hai cạnh bất kì có ít nhất một điểm chung.
  • B. Ba mặt bất kì có ít nhất một điểm chung.
  • C. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung.
  • D. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phương án A hai cạnh bất kì có thể không có điểm chung.

  Phương án B ba mặt bất kì có thể không có đỉnh chung.

  Phương án C hai mặt bất kì có thể không có điểm chung.

  Trong một khối đa diện, mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA