AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x)  liên tục trên R  và có đồ thị hàm số y = f’(x) như hình bên:

  Hỏi hàm số \(g(x) = f(3 - 2x)\) nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

   

  • A. \(\left( { - 1; + \infty } \right)\)
  • B. \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)
  • C. (1; 3)
  • D. (0; 2)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có g'(x) =  - 2f'(3 - 2x)

  Hàm số nghịch biến \( \Leftrightarrow g'(x) \le 0\), dấu “=” chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm.

  \( \Leftrightarrow  - 2f'\left( {3 - 2x} \right) \le 0 \Leftrightarrow f'\left( {3 - 2x} \right) \ge 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
   - 2 \le 3 - 2x \le 2\\
  3 - 2x \ge 5
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x \in \left[ {\frac{1}{2};\frac{5}{2}} \right]\\
  x \in \left( { - \infty ;\left. { - 1} \right]} \right.
  \end{array} \right.\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>