AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) xác đinh, liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:

  Đồ thị hàm số y = |f(x)| có bao nhiêu điểm cực trị?

   

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số điểm cực trị của đồ thị hàm số y = |f(x)| bằng số điểm cực trị của đồ thị hàm số y = f(x) cộng với số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x)với trục hoành (không tính điểm cực trị)

  Vì đồ thị hàm số y = f(x) có 2 điểm cực trị và cắt trục Ox tại 1 điểm trên đồ thị hàm số y = |f(x)| có 2 + 1 = 3 điểm cực trị.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>