ON
YOMEDIA

Tiếng Anh lớp 12 Unit 6: Future Jobs - Nghề nghiệp tương lai

Bài giảng Unit 6 Future Jobs của môn Tiếng Anh lớp 12 sau đây giới thiệu đến các em các nội dung về Nghề nghiệp tương lai bao gồm các phần Speaking, Listening, Language Focus và Vocabulary. Bên cạnh đó HOC247 còn cung cấp thêm các câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống hỏi đáp để các em ôn tập, phát triển thêm từ vựng và giải quyết nhiều câu hỏi khó một cách nhanh chóng

 

1=>1