AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R, hàm số y = f'(x) có đồ thị hàm số như hình dưới đây:

  Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau:

  • A. \(( - \infty ;2);(1; + \infty )\)
  • B. \(( - 2; + \infty )\backslash \left\{ 1 \right\}$\)
  • C. \(( - 2; + \infty )\)
  • D. (-4; 0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ đồ thị hàm số y = f'(x) ta có bảng biến thiên cho hàm số y = f(x) như sau:

  Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy ngay trong khoảng \(( - 2; + \infty )\) thì hàm số y = f(x) đồng biến.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA