AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho đồ thị (C) của hàm số \(y = {x^3} - 3x + 2\). Số các tiếp tuyến với đồ thị (C) mà các tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng \(d:y =  - \frac{1}{3}x + 1\) là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(y' = 3{x^2} - 3\) 

  Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng \(d:y =  - \frac{1}{3}x + 1\) nên có hệ số góc bằng \(( - 1):\left( { - \frac{1}{3}} \right) = 3\) 

  \( \Rightarrow y' = 3 \Leftrightarrow 3{x^2} - 3 = 3 \Leftrightarrow x =  \pm \sqrt 2 \) 

  Vậy có 2 tiếp tuyến thỏa mãn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>