AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàm số \(y = {x^3} - (m + 2)x + m\) đạt cực tiểu tại x = 1 khi:

  • A. m = -1
  • B. m = 2
  • C. m = -2
  • D. m = 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có \(y' = 3{x^2} - m - 2,y'' = 6x\) 

  Vì hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 nên \(y'(1) = 0 \Leftrightarrow 3 - m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = 1\) 

  Với m = 1 ta có y''(1) = 6 > 0. Vậy hàm số \(y = {x^3} - (m + 2)x + m\) đạt cực tiểu tại x = 1 khi m = 1 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>