AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ sau. Hàm số đó là hàm số nào?

  • A. \(y = {x^3} - {x^2} + 1\)
  • B. \(y = {x^3} + {x^2} + 1\)
  • C. \(y = {x^3} - 3x + 2\)
  • D. \(y =  - {x^3} + 3x + 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Từ đồ thị thấy đi qua điểm A(0; 2) nên loại đáp án A và đáp án B.
  • Từ đồ thị thấy hàm số bậc 3 có hệ số a > 0 nên chọn đáp án C.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>