AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có thể tích V, có O là tâm của đáy. Lấy M là trung điểm của cạnh bên SC. Thể tích khối tứ diện ABMC bằng:

  • A. \(\frac{V}{4}\)
  • B. \(\frac{V}{2}\)
  • C. \(\frac{V}{16}\)
  • D. \(\frac{V}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({V_{ABMO}} = \frac{1}{2}{V_{ABMC}};{V_{ABMC}} = \frac{1}{2}{V_{SABC}} = \frac{1}{4}{V_{SABCD}} = \frac{1}{4}V \Rightarrow {V_{ABMO}} = \frac{1}{2}.\frac{1}{4}V = \frac{1}{8}V\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA