AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?

  • A. \(y =  - {x^3} - 3x - 2\)
  • B. \(y = {x^3} - 3{x^2} - 1\)
  • C. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 2\)
  • D. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhìn vào bảng biến thiên chọn luôn đáp án B vì a > 0.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>