AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đồ thị hàm số y = f(|x|) như hình vẽ:

  Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau:

   

  • A. \(f(x) =  - {x^3} + {x^2} + 4x + 4\)
  • B. \(f(x) = {x^3} - {x^2} - 4x + 4\)
  • C. \(f(x) =  - {x^3} - {x^2} + 4x + 4\)
  • D. \(f(x) = {x^3} + {x^2} - 4x - 4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhận xét đồ thị đi qua điểm \(A\left( {1;0} \right),B\left( {0; - 4} \right),C\left( {2;0} \right)\) nê ta kiểm tra các đáp án

  Ta có: \( - {1^3} + {1^2} + 4.1 - 4 = 0;{\rm{ }} - {0^3} + {0^2} + 4.0 - 4 =  - 4;{\rm{ }} - {2^3} + {2^2} + 4.2 - 4 = 0\) nên \(A\left( {1;0} \right),B\left( {0; - 4} \right),C\left( {2;0} \right)\) thuộc \(y = f(x) =  - {x^3} + {x^2} + 4x - 4.\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>