AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số có đô thị như hình vẽ dưới đây. Chọn kết luận sai trong các kết luận sau:

  • A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0
  • B. Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm (0;1).
  • C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {0; + \infty } \right).\)
  • D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo hình vẽ:

  Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, nên đáp án A đúng.

  Hàm số gia trục tung tại (0;1) nên đáp án B đúng.

  Trên khoảng \((0; + \infty )\), x tăng, y tăng nên hàm đồng biến, nên đáp án C đúng.

  Trên khoảng (-2; -1) hàm số vừa đồng biến, vừa nghịch biến nên kết luận ở đáp án D sai.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>