AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{{8x - 5}}{{x + 3}}\) . Kết luận nào sau đây là đúng ?

  • A. Hàm số đồng biến trên khoảng \(( - \infty ; - 3) \cup ( - 3; + \infty )\)
  • B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).
  • C. Hàm số đồng biến trên R
  • D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tập xác định: D = R\{-3} 

  Ta có: \(y' = \frac{{29}}{{{{(x + 3)}^2}}} > 0,\forall x \in D\) 

  Vậy hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>