AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SC vuông góc với mặt phẳng \(\left( {ABC} \right),SC = a\). Thể tích khối chóp S.ABC bằng:

  • A. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{3}\)
  • B. \(\frac{{{a^3}\sqrt 2 }}{12}\)
  • C. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{9}\)
  • D. \(\frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{12}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáy ABC là tam giác đều cạnh a nên diện tích bằng \(\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}\) 

  Đường cao của hình chóp là SC  = a => Thể tích khối chóp S.ABC là:

  \(\frac{1}{3}.SC.{S_{ABC}} = \frac{1}{3}.a.\frac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} = \frac{{{a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\) (đvdt)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA