AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm liên tục trên R và đồ thị hàm số y = f’(x) như hình vẽ. Khẳng định sau đây là sai?

  • A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng \((1; + \infty )\)
  • B. Hàm số y = f(x) đồng biến trên khoảng (-2; -1)
  • C. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng (-1; 1)
  • D. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên khoảng \(( - \infty ; - 2)\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đồ thị của hàm y = f'(x) ta có bảng biến thiên

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA