YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số giao điểm của đường cong \(y = {x^3} - 2{x^2} + 2x + 1\) và đường thẳng y = 1 - x  là:

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường trên là:

  \({x^3} - 2{x^2} + 2x + 1 = 1 - x \Leftrightarrow {x^3} - 2{x^2} + 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0\) 

  Phương trình có một nghiệm nên đường cong và đường thẳng có một giao điểm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA