AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [-2; 2] và có đồ thị như hình vẽ:

  Số nghiệm của phương trình \(3f(x + 2) - 4 = 0\) trên đoạn [-2; 2] là?

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét phương trình \(3f\left( {x + 2} \right) - 4 = 0 \Leftrightarrow f(x + 2) = \frac{4}{3}(1)\)

  Đặt X = x + 2, do \( - 2 \le x \le 2 \Leftrightarrow 0 \le x + 2 \le 4 \Leftrightarrow 0 \le X \le 4.\) Khi đó ta có \((1) \Leftrightarrow f(X) = \frac{4}{3}(*)\) 

  Vậy phương trình (1) có nghiệm trên đoạn [-2; 2] khi và chỉ khi phương trình (*) có nghiệm trên đoạn [0;4] 

  Dựa vào hình vẽ ta nhận thấy trên đoạn [0; 4] thì đường thẳng \(y = \frac{4}{3}\) cắt đồ thị hàm số đã cho đúng tại một điểm. Do đó phương trình (*) có đúng 1 nghiệm hay phương trình (1) có đúng một nghiệm.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>