AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một xưởng sản xuất cần làm 100 chiếc hộp inox bằng nhau, hình dạng là hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông (họp không có nắp), với thể tích là \(108d{m^3}/1\) hộp. Giá inox là 47.000 đồng/1dm2 . Hãy tính toán sao cho tổng tiền chi phí cho 100 chiếc hộp là ít nhất, và số tiền tối thiểu đó là bao nhiêu (nếu chỉ tính số inox vừa đủ để sản xuất 100 chiếc hộp, không có phần dư thừa, cắt bỏ)?

  • A. 1.692.000.000 đồng.
  • B. 507.666.000 đồng.
  • C. 1.015.200.000 đồng.
  • D. 235.800.000 đồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi độ dài cạnh đáy của hộp là x(dm). Chiều cao của hộp là \(\frac{{108}}{{{x^2}}}\left( {dm} \right)\) 

  => Số inox cần thiết để làm 1 hộp là: \(S = {x^2} + 4x.h = {x^2} + \frac{{432}}{x}\left( {d{m^2}} \right)\) 

  Tồng số tiền chi phí cho 100 chiếc hộp là \(T = 47.000 \times 100 \times S = 4.700.000 \times \left( {{x^2} + \frac{{432}}{x}} \right)\) 

  Ta có \(T' = 4.700.000 \times \left( {2x - \frac{{432}}{{{x^2}}}} \right)\) 

  \(T' = 0 \Leftrightarrow x = 6\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>