AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = x - \sin 2x + 3.\) Chọn kết luận đúng.

  • A. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = \frac{\pi }{3}.\)
  • B. Hàm số đạt cực tiểu tại \(x =  - \frac{\pi }{6}.\)
  • C. Hàm số đạt cực đại tại \(x = \frac{\pi }{6}.\)
  • D. Hàm số đtạ cực đại tại \(x =  - \frac{\pi }{6}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>