YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số \(y = \frac{{2 - x}}{{1 + \left| x \right|}}\)  là:

  • A. 2
  • B. 0
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  TXĐ: D = R

  Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{2 - x}}{{1 + \left| x \right|}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } \frac{{2 - x}}{{1 + x}} =  - 1;\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{2 - x}}{{1 + \left| x \right|}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{{2 - x}}{{1 - x}} = 1\) 

  Đồ thị hàm số \(y = \frac{{2 - x}}{{1 + \left| x \right|}}\) có 2 đường TCN y = 1; y = -1 

  Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2TC.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA