AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khối lập phương có cạnh bằng a (cm). Khi tăng kích thước của mỗi cạnh thêm 2 (cm) thì thể tích tăng thêm 98 (cm3). Giá trị của a bằng:

  • A. 6 (cm).
  • B. 5 (cm).
  • C. 4 (cm).
  • D. 3 (cm).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi \({V_1},{V_2}\) lần lượt là thể tích khối lập phương ban đầu và thể tích khôi lập phương khi tăng kích thước của mỗi cạnh thêm 2 (cm)

  Ta có: \({V_1} = {a^3}\)(cm3); \({V_2} = {\left( {a + 2} \right)^3}\)(cm3)

  Theo đề bài suy ra: \({\left( {a + 2} \right)^3} - {a^3} = 98 \Leftrightarrow 6{a^2} + 12a - 90 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  a = 3{\rm{ (N)}}\\
  a =  - 5{\rm{ (L)}}
  \end{array} \right.\) 

  Vậy a = 3 (cm).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>