ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 6 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 6 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tính:

a)  \(\frac{-1}{21}+\frac{-1}{28}\). 

b)  \(\frac{-8}{18}-\frac{15}{27}\). 

c)  \(\frac{-5}{12}+0,75\).  

d)  \(3,5+(\frac{-2}{7})\). 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Câu a:

\(\frac{-1}{21}+\frac{-1}{28}= \frac{-4}{84}+\frac{-3}{84}=\frac{-7}{84}=\frac{-1}{12}\).

Câu b:

\(\frac{-8}{18}-\frac{15}{27}=\frac{-8}{18}+(-\frac{15}{27})= \frac{-4}{9}+\frac{-5}{9}=\frac{-9}{9}=-1\).

Câu c:

\(\frac{-5}{12}+0,75=\frac{-5}{12}+\frac{3}{4}=\frac{-5+9}{12}= \frac{4}{12}=\frac{1}{3}\).

Câu d:

\(3,5+(\frac{-2}{7})=3,5+\frac{2}{7}=\frac{35}{10}+\frac{2}{7}= \frac{49+4}{14}=\frac{53}{14}=3\frac{11}{14}\).

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1