YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 7 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ \(\frac{-5}{16}\) dưới các dạng sau đây:

a)  \(\frac{-5}{16}\) là tổng của hai số hữu tỉ âm. Ví dụ \(\frac{-5}{16} = \frac{-1}{8} + \frac{-3}{16}\).

b)     là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: .

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Có nhiều đáp số cho mỗi câu chẳng hạn:

Câu a:

 \(\frac{-5}{16} = \frac{-1}{4} + \frac{-1}{16} = \frac{-2}{16} + \frac{-3}{16} = \frac{-5}{20} + \frac{-1}{16} = ...\).

Câu b:

 

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF