ON
YOMEDIA

Lê Xuân Hùng's Profile

Lê Xuân Hùng

Lê Xuân Hùng

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 17
Điểm 86
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (28)

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Lê Xuân Hùng: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Lê Xuân Hùng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Xuân Hùng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Lê Xuân Hùng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Xuân Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Xuân Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Xuân Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Xuân Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Xuân Hùng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Lê Xuân Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 11 tháng

 

1=>1