ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 132 SGK Đại số & Giải tích 11

Giải bài 4 tr 132 sách GK Toán ĐS & GT lớp 11

Tính các giới hạn sau:

a) \(\underset{x\rightarrow 2}{lim}\frac{3x -5}{(x-2)^{2}}\);

b) \(\underset{x\rightarrow 1^{-}}{lim}\frac{2x -7}{x-1}\);

c) \(\underset{x\rightarrow 1^{+}}{lim}\frac{2x -7}{x-1}\).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Câu a:

 Ta có \(\underset{x\rightarrow 2}{lim}\) (x - 2)= 0 và (x - 2)> 0 với ∀x ≠ 2

Và \(\underset{x\rightarrow 2}{lim} (3x - 5) = 3.2 - 5 = 1 > 0\)

Do đó: \(\underset{x\rightarrow 2}{lim}\frac{3x -5}{(x-2)^{2}}=+\infty\)

Câu b:

Ta có \(\underset{x\rightarrow 1^{-}}{lim} (x - 1)\) và x - 1 < 0 với ∀x < 1 và \(\underset{x\rightarrow 1^{-}}{lim} (2x - 7) = 2.1 - 7 = -5 <0.\)

Do đó: \(\underset{x\rightarrow 1^{-}}{lim}\frac{2x -7}{x-1}=+\infty\)

Câu c:

Ta có \(\underset{x\rightarrow 1^{+}}{lim}(x - 1) = 0\) và x - 1 > 0 với ∀x > 1 và \(\underset{x\rightarrow 1^{+}}{lim} (2x - 7) = 2.1 - 7 = -5 < 0.\)

Do đó \(\underset{x\rightarrow 1^{+}}{lim}\frac{2x -7}{x-1}=-\infty\)

-- Mod Toán 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 132 SGK Đại số & Giải tích 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1